P.E.

Poetries Entangled

S radostí představujeme nově chystaný projekt, který vyvrcholí premiérou v září 2025.

Poetries Entangled (pracovní název) je tanečně-divadelní performance pro divadelní prostory s podporou videoprojekce a živé hudby.

V roce 2025 zveme k tvůrčímu setkání mezinárodní tým etablovaných umělců. Náš základní interpretační kvartet zůstává jediným castem tohoto představení. Vycházejíce z pozorování našich tvůrčích tendencí, jež prostupují do sféry divadla a filmu, chceme naše vize koncepčně a umělecky podpořit dašími médii. Zásadní pro projekt je tedy obohacení tance a koncentrace na dramaturgické a režijní vedení, s cílem vytvořit harmonickou fúzi multižánrových performativních složek v ucelený, primárně taneční, opus s jasnou dramaturgií a originálním rukopisem.

Pod choreografickým vedením Kristýny Peldové tvoříme tanečně-divadelní obrazy. V první části procesu se setkáváme se skladatelem Kristijanem Krajnčanem a vizuální umělkyní a filmovou režisérkou Enyou Belak. V druhé polovině tvorby do procesu vstupuje divadelní režisér a dramaturg Aljoša Lovric Krapež.

O tématu

Silně obrazové představení zkoumá esence a odstíny ženství nezávisle na vývojových fázích a historickém období. Narativem a estetikou magického realismu poukazuje na jejich cykličnost. S ideou narušení lineárního konceptu dění poukazuje na nadčasovost ženských pudových prožitků a jejich fyzické manifestace.

Zobrazuje interakce s chaosem a individuální vypořádávání se s ním. Poukazuje na prožívání zmatku nad nevědomostí, jak lze v kontextu svého bytí životní energii využít, což způsobuje (sebe) destruktivní, zděděné vzorce toxického chování.

Na pozadí intimních sdílení vlastních strachů zobrazuje přání po utopickém vnitřním klidu. Po ničem - tichém a božském. Zpřítomňuje ducha pohanských rituálů uvnitř nás, poukazuje na nadčasové archetypy, demonstruje snahu o propojení s duchovnem a radost z transcendentálních zážitků bytí.


KREDITY
  • Choreografie: Kristýna Peldová
  • Tvorba a tanec: Eliška Benešová, Karolína Šnajdrová, Kristýna Peldová, Tereza Krejčová
  • Hudba: Kristijan Krajnčan (SLO)
  • Vizuální složka: Enya Bellak (SLO)
  • Režijní spolupráce: Aljoša Lovric Krapež (SLO/CZ)
  • Světelný design: Ondřej Růžička
PREMIÉRA: 30. 9. 2025