Přejít k hlavnímu obsahu

Jsme kolektiv čtyř umělkyň působících v ČR i zahraničí zabývající se multižánrovou tvorbou. Vytváříme platformu pro mezinárodní kooperaci, vzájemnou inspiraci a podporu osobního seberozvoje. Prostřednictvím restrikce, vytvořením celkem dvaceti tří projektů, odkazujeme ke konečnosti, která v nás vyvolává potřebu tvořit vědomě, s důrazem na to, co po nás zůstává. 

23 Poems je platformou pro komunikaci s druhými, která probíhá s respektem, upřímným zájmem naslouchat i vypovídat a podílí se na aktivním spoluvytváření rovnoprávné společnosti. Chceme být platformou pro osobní seberozvoj. Nabídnout prostor pro experimentování. Skrze rozmanité umělecké prostředky nenásilně a neformálně zkoumat působení člověka na jeho vnější prostředí a naopak. 

Zajímají nás otázky typu: Jaké téma otevíráme a proč? Jaké vazby tvoříme s naším okolím? Jakým způsobem ovlivňujeme prostor kolem nás, a jak lze transformovat již dostupné zdroje k tvorbě, tak aby promlouvala k široké veřejnosti i mimo kontext kulturních lokálních institucí ?

Hlavním pilířem aktivity 23 Poems Collective je autorská tvorba vycházející z potřeby rozvoje multižánrové, mezigenerační a mezinárodní spolupráce. Pod záštitou 23 Poems kromě tance vzniká - hudba - scénografie - taneční film - fotografie - online platforma. Vytvořená díla jsou  společným, či individuálním výsledkem členů 23 Poems Collective a jeho hostů.

Společně s uměleckou tvorbou organizujeme pohybové eventy, otevřené od široké veřejnosti po studenty tance a profesionály, od dětí po seniory, a v různorodých prostorách - od tanečních studií po outdoor.