Přejít k hlavnímu obsahu
taneční worshop
Datum akce

Seminář technik současného tance pod vedením tanečního spolku 23 Poems Collective jako přínosná inspirace do vlastní pedagogické praxe. Workshop bude zaměřen na kombinování rozmanitých tanečních technik, somatických cvičení, aktivní meditace, principů mindfulness a anatomických znalostí.

Obsah dvoudenního semináře
Budeme pracovat individuálně i ve skupinách na pohybových principech, abychom prozkoumali širší spektrum mobility. Pozornost budeme věnovat aplikování znalostí z anatomie za cílem hlubokého pochopení a procítění mechaniky těla. Hlavní myšlenkou workshopu je respektování fyzické jedinečnosti každého těla a autenticity individuálního projevu. Budeme aktivně zkoumat pohybový aparát - svaly, kosti, klouby a šlachy. Cílem je pochopení muskuloskeletálního systému jakožto struktury, která drží tělo v prostoru, produkuje pohyb a zajišťuje rovnováhu. Ponoříme se do proudu pohybu/tance, který funguje na bázi fyziky, je pro tanečníka ekonomický, nenucený, má svou strukturální sílu a schopnost reagovat na prostředí.

V druhé části workshopu se zaměříme na performativitu. Budeme se zabývat improvizačními metodami a technikami. S pomocí základních pojmů jako je čas, rytmus, prostor, vztahy, dynamika a kontext/příběh, si budeme hledat vlastní strategie jak fungovat ve formátu instantní kompozice (kompozice odehrávající se v přítomném momentu, zaměřená na myšlenku či názor, který okamžitě krystalizuje do akce). Pod vedením budou účastníci kombinovat roli performera a roli choreografa a to vše " TEĎ A TADY".

Termín: 27. 1. od 9:00 do 16:00 a 28.1. od 9:00 do 12:00 - časová dotace 12 vyuč. hodin (8+4)

Místo: ZŠ a ZUŠ Šmeralova, Karlovy Vary

Lektorky: Bc. Kristýna Peldová DiS. a taneční kolektiv 23 POEMS (Karolína Šnajdrová, Tereza Krejčová, Eliška Benešová)

Cena: 3200,- za celou účast / 2100- za jednodenní účast 27.1. (bez osvědčení a komplexnosti ) / možnost účast studentů ZUŠ (od 15let) ve výši 1500,- celá účast či 1000,- za jednodenní

O nás
Jsme kolektiv čtyř umělkyň působících v ČR i zahraničí zabývající se multižánrovou tvorbou. Vytváříme platformu pro mezinárodní kooperaci, vzájemnou inspiraci a podporu osobního seberozvoje. Chceme být platformou pro osobní seberozvoj. Nabídnout prostor pro experimentování. Skrze rozmanité umělecké prostředky zkoumat působení člověka na jeho vnější prostředí a naopak. Více informací na: