S.I.O. | workshop | Karlovy Vary 16.6. 2023

Probuzení plného potenciálu

Seminář technik současného tance pod vedením 23 Poems Collective

Workshop zaměřen na kombinování rozmanitých tanečních technik, somatických cvičení, aktivní meditace, principů mindfulness a anatomických znalostí.

Obsah dvoudenního semináře

Budeme pracovat individuálně i ve skupinách na pohybových principech, abychom prozkoumali širší spektrum mobility. Pozornost budeme věnovat aplikování znalostí z anatomie za cílem hlubokého pochopení a procítění mechaniky těla. Hlavní myšlenkou workshopu je respektování fyzické jedinečnosti každého těla a autenticity individuálního projevu. Budeme aktivně zkoumat pohybový aparát - svaly, kosti, klouby a šlachy. Cílem je pochopení muskuloskeletálního systému jakožto struktury, která drží tělo v prostoru, produkuje pohyb a zajišťuje rovnováhu. Ponoříme se do proudu pohybu/tance, který funguje na bázi fyziky, je pro tanečníka ekonomický, nenucený, má svou strukturální sílu a schopnost reagovat na prostředí.

V druhé části workshopu se zaměříme na performativitu. Budeme se zabývat improvizačními metodami a technikami. S pomocí základních pojmů jako je čas, rytmus, prostor, vztahy, dynamika a kontext/příběh, si budeme hledat vlastní strategie jak fungovat ve formátu instantní kompozice (kompozice odehrávající se v přítomném momentu, zaměřená na myšlenku či názor, který okamžitě krystalizuje do akce). Pod vedením budou účastníci kombinovat roli performera a roli choreografa a to vše " TEĎ A TADY".


  • Termín: 27.1. od 9:00 do 16:00 a 28.1. od 9:00 do 12:00 - časová dotace 12 vyuč. hodin (8+4)
  • Místo: ZŠ a ZUŠ Šmeralova, Karlovy Vary
  • Lektorky: Bc. Kristýna Peldová DiS. a taneční kolektiv 23 POEMS (Karolína Šnajdrová, Tereza Krejčová, Eliška Benešová)
  • Cena: 3200,- za celou účast / 2100- za jednodenní účast 27.1. (bez osvědčení a komplexnosti ) / možnost účast studentů ZUŠ (od 15let) ve výši 1500,- celá účast či 1000,- za jednodenní