23 Poems

je taneční uskupení čtyř umělkyň působících v ČR i zahraničí zabývající se multižánrovou tvorbou. Vytváříme platformu pro mezinárodní kooperaci, vzájemnou inspiraci a podporu osobního seberozvoje.

Hlavním pilířem aktivity 23 Poems Collective je autorská tvorba vycházející z potřeby rozvoje multižánrové, mezigenerační a mezinárodní spolupráce - pod záštitou 23 Poems vzniká:

tanec - hudba - scénografie - taneční film - fotografie - online platforma

team-member

ELIŠKA BENEŠOVÁ

team-member

KAROLÍNA ŠNAJDROVÁ

team-member

KRISTÝNA PELDOVÁ

team-member

TEREZA KREJČOVÁ

Zajímají nás otázky typu:

  • Jaká témata otevíráme a proč?
  • Jaké vazby tvoříme s naším okolím?
  • Jakým způsobem ovlivňujeme prostor kolem nás?
  • Jak lze transformovat již dostupné zdroje k tvorbě, tak aby promlouvala k široké veřejnosti i mimo kontext kulturních lokálních institucí?

Pohybové eventy

Společně s uměleckou tvorbou organizujeme pohybové eventy otevřené široké veřejnosti od studentů tance a profesionálů po děti a seniory, a to v různorodých prostorách - od tanečních studií po outdoor.